RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

Pētījums Pētījums veikts Faili
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālo darbinieku noslodzes mērījums 2015
Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (aprūpe mājās, drošības poga, siltās pusdienas) saņēmēju apmierinātības ar saņemtajiem pakalpojumiem aptauja 2015
Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojuma bērniem ar kustību traucējumiem saņēmēju aptauja 2015
Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas mērķtiecīgums Rīgas pilsētas pašvaldībā 2014
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja, 2014 2014
Rīgas patversmes Dienas centra klientu aptauja (Dienas centra apmeklēšanas iemesli, regularitāte, pasākumu tematika) 2014
Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2014 2014
Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2014 2014
Dienas centru/dienas aprūpes centru pilngadīgām personām klientu aptauja par saņemto pakalpojumu 2014.gadā 2014
Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā un sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programmas pakalpojuma saņēmēju vecāku aptauja 2014
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju aptauja 2014
Sociālā atbalsta un konsultatīvās programmas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem pakalpojuma saņēmēju aptauja 2014
Samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju aptauja 2015
Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” aptauja par pakalpojuma kvalitāti 2015
Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2015 2015

Lapas