Nodarbinātie iedzīvotāji Rīgā 2018.gadā (15-64)

* Datu avots - CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 24.02.2020.

A A A
teksta versija
A A A