Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars Rīgā (2016.g. sākumā)

* Salīdzinājums ar Latviju kopumā (CSP dati)