Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars Rīgā (2017.g. sākumā)

* Salīdzinājums ar Latviju kopumā (CSP dati)

Nākošā datu atjaunošana CSP -  29.05.2018