Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms (2016.g. beigās)