Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms no budžeta ieņēmumiem (2018.g. beigās)

* Rīgas pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A