Aizsargājamās apbūves teritorijas „Maskavas priekšpilsēta” koka apbūves mantojuma izvērtējums no pilsētvides plānojuma un telpiskās struktūras viedokļa