Analizēt un apkopot pētījuma rezultātus par skolēnu drošību klasē un skolā