Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrāde

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA “Grupa93”
Kategorija: 
Veikšanas laiks: