Aptaujas „Par apzinātajām problēmām sagatavošanas grupā bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguves uzsākšanai” materiāla aprobācija

A A A
teksta versija
A A A