Koka apbūves mantojuma izvērtējums no arhitektūras vides telpas aspekta aizsargājamās apbūves teritorijā „Āgenskalns”