Līvu laukuma vēsturiskās apbūves izpēte arhitektoniski – vēsturisks apskats