Neizmantojamo urbumu apsekošana, stāvokļa izpēte, apsaimniekošanas pasākumu noteikšana un tamponēšana