Pētījums par transporta plūsmu analīzes metodoloģiju