Priekšlikumi un rekomendācijas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas in apbūvēs noteikumu grozījumiem ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanai

A A A
teksta versija
A A A