Projekta ”Experience Design in City Tourism” ietvaros tika veiktas 5,000 tūristu aptaujas, kuras tiks analizētas un dos iespēju paraudzīties uz pilsētu apmeklējumu no tūristu pozīcijas

A A A
teksta versija
A A A