Rīgas apstādījumu monitorings pēc augsnes un lapu analīzēm

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorija
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Materiālu pieejas vieta: 
Mērķis: 
M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Mērķis nosaukums: 
M14 Tīra un zaļa pilsētvide
A A A
teksta versija
A A A