Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu apmierinātības aptaujas 2016.gadā