Rīgas iedzīvotāju aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Pretendentu apvienība SIA "Aptauju centrs" un SIA "Excolo Latvia"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
A A A
teksta versija
A A A