Rīgas patversmes Dienas centra klientu aptauja (Dienas centra apmeklēšanas iemesli, regularitāte, pasākumu tematika)