Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas pašvaldības aģentūra ''Rīgas enerģētikas aģentūra''
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
A A A
teksta versija
A A A