Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minēto paaugstinātas bīstamības objektu esošā stāvokļa novērtējums

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Latvijas Riska Vadības Asociācija
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Fails: 
Mērķis nosaukums: 
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
A A A
teksta versija
A A A