Sabiedriskās domas aptaujas veikšana un rezultātu datu masīva sagatavošana