Samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju aptauja