Situācijas analīze un novērtējums Rīgas būvniecībā 2013. gadā