Skanstes apkaimes lokālplānojuma projekta alternatīva