Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojuma bērniem ar kustību traucējumiem saņēmēju aptauja