Uzsākt pētīt un analizēt suicīdu skaita palielināšanos bērnu un jauniešu vidū Rīgā.

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs Problēmu izpētes nodaļas vadītāja Ludmila Gulbe, Uzticības tālruņa speciāliste Kornēlija Bulatova
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A