Prezentācijas

Šajā sadaļā pieejamas prezentācijas par galvenajiem Rīgu raksturojošamiem rādītājiem PowerPoint formātā, lai jebkurš interesents nepieciešamības gadījumā varētu izkopēt sev vajadzīgo slaidu un izmantot to savā prezentācijā

Virsraksts Faili
2017.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam ieviešanu Download file
Rīgas attīstības programmas 2021-2027 izstrādes uzsākšana Download file
Starptautiskā iWater projekta noslēguma konference 07.05.-08.05.2018. Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file, Download file
2016.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu Download file
Stratēģijas uzraudzības sistēmas veidlapas un to aizpildīšana Download file
Topical Issues of the Riga Riga metropolitan area Download file
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam pilnveidoto projektu prezentācija Download file
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.g. un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.g. projekta redakcijas stratēģiskie risinājumi un rīcības virzieni Download file
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.g. un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.g. projekta redakcijas izstrāde Download file
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.g. un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.g. projekta redakcijas stratēģiskie risinājumi un rīcības virzieni Download file
Stratēģijas izstrāde transporta plānošanas kontekstā, 2013.gads Download file
Prezentācija par galvenajiem Rīgu raksturojošiem rādītājiem Download file, Download file
Stratēģijas izstrāde un potenciālie projekti Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu. Sociālā joma. Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu. Drošības un kārtības joma. Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu. Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu. Mājokļu un vides joma. Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu. Satiksmes joma. Download file
Esošie stratēģiskie virzieni un nākotnes izaicinājumi Rīgā Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu Download file
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.g. aktualizācija un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. izstrāde Download file
Plānošanas dokumentu reģistrs Download file
Stratēģijas izstrāde transporta plānošanas kontekstā Download file
2011. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013. gadam ieviešanu. Izglītības un kultūras joma. Download file
A A A
teksta versija
A A A