Reģistrs

Institūciju vadības dokumenti

Nosaukums Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas Rīcības plāns 2012-2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas Pieminekļu aģentūra" darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide Download file
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016-2020 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011-2015 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte Download file
SIA “Rīgas meži” korporatīvā stratēģija 2015-2020 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” Darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” Darbības stratēģija 2009-2013 Pilsētas pārvaldība RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība Download file
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Integrācijas programmas īstenošanas rīcības plāns 2012--2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm Download file
Rīgas brīvostas Attīstības programma 2009-2018 Pilsētas pārvaldība RV17 Augoša daudzprofilu osta Download file, Download file, Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģija 2016.-2018.gadam Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģija 2012.-2015.gadam Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file, Download file, Download file
Rīgas brīvostas Rīcības plāns 2016.-2018.gadam Pilsētas pārvaldība RV17 Augoša daudzprofilu osta Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” darbības stratēģija 2011-2013 Pilsētas pārvaldība RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana Download file

Lapas