Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums (+risinājumi)