Rīgas pilsētas pievienotā vērtība iekšzemes kopproduktā (2014)*

* Nākošā datu atjaunošana CSP - 29.12.2017.