Rīgas pilsētas pievienotā vērtība iekšzemes kopproduktā (2015)*

* Nākošā datu atjaunošana CSP - 28.12.2018.