Stratēģijas izstrāde transporta plānošanas kontekstā