Stratēģijas izstrāde transporta plānošanas kontekstā, 2013.gads