Stratēģijas uzraudzības sistēma (SUS) līdz 2020.gadam

Atbilstoši jaunjam plānošanas periodam SUS ietver divu attīstības plānošanas dokumentu - Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam (Programma) monitoringu (uzraudzību un novērtēšanu). Pārskats palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes.