Vides pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrāde Pilsētvide Download file
BAS “Daugavgrīva" metāntenku saimniecības attīstības scenāriju finanšu analīze Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju aptauja Satiksme un transports RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Daugavas upes peldūdens kvalitātes monitorings no Dārziņu apkaimes līdz Grāpju pussalai Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Ainavu plāna izstrāde Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Transporta plūsmu izpēte kravas transporta novirzīšanai no Rīgas centra Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
„Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings” Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
„Rīgas pilsētas un tās apkaimju veloattīstības koncepcijas papildināšana un pārstrādāšana par velojoslu ieviešanu Rīgas vēsturiskā centra ielās” Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Ūdensvada tīkla zonēšanas pilnveidošanas un tehniskā risinājuma koncepcijas izstrāde Vide RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
Dažādu pārvietošanās veidu izmantošana Rīgas pilsētā (iedzīvotāju pārvietošanās paradumu novērtēšana saistībā ar sabiedriskā transporta maršruta tīkla un autostāvvietu organizēšanu) Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Rīgas satiksmes darbinieku apmierinātības pētījums Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Situācijas analīze un novērtējums Rīgas būvniecībā 2013. gadā Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Būvju – 2014. Gada balvas pretendentu Rīgas arhitektūrā - atbilstības novērtējums vides pieejamības standartiem Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Ekspertu konsultācijas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ekonomiskās atdeves vērtējuma metodoloģijas izstrādes uzsākšanai Pilsētvide PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
Neizmantojamo urbumu apsekošana, stāvokļa izpēte, apsaimniekošanas pasākumu noteikšana un tamponēšana Vide RV15 Laba vides kvalitāte

Lapas