Vides pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Kileveina grāvja sanācijas projekta izstrāde Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Pētījums „Pētījums par benzola piesārņojumu Rīgā: fona koncentrācijas noteikšana un zonējuma kartes izstrāde” Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Mazjumpravas muižas ūdensdzirnavu ēkā Vide RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Skanstes apkaimes lokālplānojuma projekta alternatīva Pilsētvide, Vide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Skanstes apkaimes lokālplānojuma projekta alternatīva Pilsētvide, Vide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pār maiņām un pielāgošanos iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā Pilsētvide, Vide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pār maiņām un pielāgošanos iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā Pilsētvide, Vide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Pārskats par veiktajiem magnetometrijas pētījumiem Miltiņpungas ietekas akvatorijā un tās piekrastes apsekošanu nelikumīgu kanalizācijas izvadu meklēšanā un identifikācijā Pilsētvide, Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Pārskats par veiktajiem magnetometrijas pētījumiem Miltiņpungas ietekas akvatorijā un tās piekrastes apsekošanu nelikumīgu kanalizācijas izvadu meklēšanā un identifikācijā Pilsētvide, Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns, 2014 Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāns, 2015 Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija Download file
Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde Pilsētvide PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte Download file
Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam Vide RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A