Vides pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas Sociālā dienesta klientu – transporta pakalpojumu samaksas saņēmēju (personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu) aptauja Satiksme un transports, Sociālie procesi M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīves kvalitāti Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas domes atbalsta nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nodrošina Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas autentiskuma saglabāšanu un ēkas statusam un kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu ēku renovāciju un restaurāciju, efektivitātes novērtēj Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Metodikas izstrāde ekspertu kvalitatīvajam novērtējumam par veiktajiem apbūves pārveidojumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2013.gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2012.gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2011.gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2010. gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Pirmais progresa ziņojums par izpildi 2010. gadā Pilsētvide, Vide M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Pirmais progresa ziņojums par izpildi 2010. gadā Pilsētvide, Vide M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Otrais progresa ziņojums par izpildi 2011. gadā Pilsētvide, Vide M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Otrais progresa ziņojums par izpildi 2011. gadā Pilsētvide, Vide M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Pētījums par tehnoloģijām putekļu smalko daļiņu sastāva un morfoloģijas noteikšanai un metodes izstrāde putekļu paraugu savākšanai Rīgas gaisa monitoringa stacijās un atklātā vidē Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti Download file
RP SIA “Rīgas Satiksme” kIientu apmierinātības pētījums Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta Download file
Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu novērtējums Purvciema, Āgenskalna un Mežaparka apkaimēm. II Posma atskaite Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A