Pārlekt uz galveno saturu

M9 Informēta sabiedrība

Nodrošinot un sekmējot informācijas plūsmu starp pašvaldību/valsti un iedzīvotājiem, tiks veicināta demokrātiskas un pilsoniskas, uz iedzīvotāju savstarpēju palīdzību balstītas sabiedrības attīstība un visu iedzīvotāju aktīva līdzdalība pašvaldības taisnīgā pārvaldīšanā.    

Mērķi raksturojošie rādītāji

Gads
līdz 2009