Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās

Latvian
Pētījuma veicējs: 
SIA "KRIPTO"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
A A A
teksta versija
A A A