Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptaujas rezultāti (2017.gada marts)

A A A
teksta versija
A A A