4.4. Sociālā drošība

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

20092010201120122013201420152016201720182019
Izlietotie finanšu līdzekļi, EUR71.2369.8885.4380.6676.5179.0381.8481.8485.3796.17101.15

Datu avots: RD Labklājības departmenta gadagrāmatas

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Pabalstu saņēmēju skaits68662574686206360187719518250872380602505351242477 31671 28 15625 12322 932

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

*Sākot no 09.02.2017.stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurā pabalsts ārkārtas situācijā tika aizstāts ar pabalstu krīzes situācijā, kā arī tika precizēta krīzes situācijas definīcija (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

201720182019
GMI pabalsts7 2956 3325 493
Dzīvokļa pabalsts12 91511 0249 167
Pabalsts veselības aprūpei3 2833 0013 245
*Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā2796182
Pabalsts izglītības ieguves atbalstam1 4041 1541 174
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu7 0186 4005 965
Pabalsti aizbildņiem418483495
Pabalsts aizgādņiem753765773

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

200820092010201120122013201420152016201720182019
Trūcīgo personu skaits1775828898442754813738933276911963115450119961032487317343

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

20092010201120122013201420152016201720182019
Personu skaits347500509701784783756744715671592
Faktiski izlietotie finanšu līdzekļi, tūkst. EUR621.7383.0856.1874.4817.8554.4705.8713.4795.0661.0518.7

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

* Kopējais pakalpojuma saņēmēju skaits var nesakrist ar pašvaldības un līgumorganizāciju iestādēs pakalpojumu saņēmušo personu kopskaitu, jo gada laikā vairākas personas saņēmušas pakalpojumu gan pašvaldības iestādē, gan arī līgumorganizācijas iestādē.

20092010201120122013201420152016201720182019
Pašvaldības iestādes7768958639229199201200 11211 13810621030
Līgumorganizācijas88883594898286984579391599111751545
Kopā*166417301795189617811765199320362 12922372501
A A A
teksta versija
A A A