Sadarbība ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot internetu, % no iedzīvotāju kopskaita Rīgā attiecīgajā grupā

Datu avots: LR CSP

CSP datu atjaunošanu veikusi – 02.11.2020.

2014201520162017201820192020
Informācijas iegūšana no tīmekļa vietnēm vai lietotnēm60.459.774.772.162.673.8
Veidlapu lejupielāde23.136.121.918.714.819.634.5
Veidlapu aizpildīšana tiešsaistē22.334.036.741.656.560.769.9
Internets sadarbībai ar valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem netiek izmantots19.525.48.414.816.014.9
A A A
teksta versija
A A A