Degradēto teritoriju un objektu apsekojums Rīgā

Avots: „Degradēto teritoriju Rīgā apsekojums”, SIA „Datorkarte”, 2012

Jaunākais degradējošo būvju apkopojums pieejams šeit: http: //grausti.riga.lv/lv/​  

A A A
teksta versija
A A A