Iepriekšējā plānošanas perioda Rīgas attīstības plānošanas dokuments: Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam

A A A
teksta versija
A A A