M10 Augstas pievienotās vērtības ekonomika

Stratēģijā izvirzītais mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi augstas pievienotās vērtības sektoros, īpaši rūpniecības nozarē. Mērķis ir vērsts uz dažādu nozaru uzņēmumiem un zinātnes iestādēm.    

Mērķi raksturojošie rādītāji

A A A
teksta versija
A A A