M5 Veselīga un aktīva sabiedrība

Rīgas pašvaldība aktīvi piedalās vienotas iedzīvotāju veselības veicināšanas, ārstniecības un rehabilitācijas programmas izstrādē un realizācijā. Izvirzītais mērķis ļauj izvērtēt, cik iedarbīgi ir sabiedrības veselības un dzīves apstākļu uzlabošanas pasākumi. 

Mērķi raksturojošie rādītāji

A A A
teksta versija
A A A