M8 Garīgi bagāta sabiedrība

Stratēģijas mērķis ir nodrošināt rīdziniekiem iespēju apmeklēt un piedalīties dažādos interesantos kultūras pasākumos, aktīvi iesaistīties tautas mākslinieciskajā pašdarbībā, apgūt mūziku un mākslu, lasīt jaunāko literatūru.Stratēģijas mērķis ir nodrošināt rīdziniekiem iespēju apmeklēt un piedalīties dažādos interesantos kultūras pasākumos, aktīvi iesaistīties tautas mākslinieciskajā pašdarbībā, apgūt mūziku un mākslu, lasīt jaunāko literatūru.  

Mērķi raksturojošie rādītāji

A A A
teksta versija
A A A