PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika

Stratēģiskais mērķis ir nostiprināt Rīgas pašreizējās pozīcijas un attīstīt neizmantoto potenciālu transporta un komunikāciju jomā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī veicināt preču un pakalpojuma eksportu. Mērķis ir akcentēts arī uz pilsētas konkurētspējas un pilsētas atpazīstamības veicināšanu starptautiskā mērogā.  

Mērķi raksturojošie rādītāji

 

A A A
teksta versija
A A A